Παρασκευής Χυμών – Αναψυκτικών

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΥΜΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

Για την παρασκευή χυμών κατασκευάζουμε ανοξείδωτες δεξαμενές που είναι εξοπλισμένες με μανδύες υψηλής απόδοσης και μόνωση από ορυκτοβάμβακα για έλεγχο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό. Για την ομογενοποίηση του προϊόντος τοποθετείται ανάδευση πλευρική ή κάθετη ανάλογα με τη χωρητικότητα. Είναι δεξαμενές κλειστού τύπου με κωνικό πυθμένα και οροφή, εδράζονται σε πόδια και έχουν υψηλές προδιαγραφές υγιεινής εσωτερικά. Οι χωρητικότητες τους κυμαίνονται από 1,0 m3 έως 50,0 m3 και οι διαστάσεις τους επιλέγονται με κριτήριο την μέγιστη αξιοποίηση του χώρου για τον οποίο προορίζονται.

Για την παρασκευή αναψυκτικών λόγω των υψηλών πιέσεων που αναπτύσσονται εσωτερικά προτείνουμε ανοξείδωτες δεξαμενές με πίεση λειτουργίας έως 6,0 bar. Διαθέτουν πομπέ οροφή και πυθμένα καθώς και ενισχυμένα ελάσματα. Η ψύξη στο εσωτερικό τους γίνεται με μανδύες υψηλής απόδοσης που καλύπτουν έως και το 90 % της επιφάνειας της δεξαμενής και η διατήρηση της χαμηλής θερμοκρασίας με τη μόνωση που τοποθετείται εξωτερικά. Για την ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στο εσωτερικό τοποθετείται πλευρική ανάδευση. Κατασκευάζονται σε χωρητικότητες από 1,0 mέως και 15,0 mμε διαστάσεις ανάλογες με τις απαιτήσεις του χώρου για τον οποίο προορίζονται. 

Το υλικό κατασκευής αυτών των δεξαμενών είναι ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 με εσωτερικό φινίρισμα 2Β  και εξωτερικό Mat ή Fioretto, με υψηλές προδιαγραφές υγιεινής εσωτερικά και με πιστοποιητικά χημικής ανάλυσης του χαλυβουργείου.

Οι συγκολλήσεις γίνονται με τη μέθοδο Argon – Tig σε προστατευτική ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου υψηλής καθαρότητας. 

Gallery

Search euroinox.gr