Α’ Ύλες Καλλυντικών – Φαρμακα

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Α΄ ΥΛΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Η Εταιρεία μας κατασκευάζει ανοξείδωτες δεξαμενές για την αποθήκευση – επεξεργασία φαρμάκων, καλλυντικών προϊόντων και Α΄ υλών αυτών, όπως οινόπνευμα, αντισηπτικά προϊόντα, φαρμακευτικοί οροί, σαπούνια, σαμπουάν, SLES, γαλακτώματα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο εξοπλισμός τους επιλέγονται ανάλογα με το προϊόν που αποθηκεύεται. Συνήθως οι δεξαμενές αυτές περιλαμβάνουν ειδικού υγιεινού τύπου αναδεύσεις και δυνατότητα ελέγχου θερμοκρασίας. Οι χωρητικότητες και οι διαστάσεις τους επιλέγονται ύστερα από συνεννόηση με τον πελάτη.  

Το υλικό κατασκευής τους επιλέγεται ανάμεσα σε AISI 304 και AISI 316 αναλόγως με το προϊόν και είναι υψηλού υγιεινού τύπου στο εσωτερικό τους.

Οι συγκολλήσεις γίνονται με τη μέθοδο Argon – Tig σε προστατευτική ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου υψηλής καθαρότητας. 

Gallery

Search euroinox.gr