Χημικά – Απορρυπαντικά

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

H Εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή ανοξείδωτων δεξαμενών για την αποθήκευση και επεξεργασία απορρυπαντικών και χημικών προϊόντων όπως θειικό οξύ, καυστική σόδα, γλυκόλη, χημικά χρώματα κλπ. Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο φερόμενος εξοπλισμός και ο τύπος του ανοξείδωτου χάλυβα των δεξαμενών αυτών εξαρτώνται από το προϊόν που θα αποθηκευτεί. Οι διαστάσεις και οι χωρητικότητες τους προκύπτουν από συνεννόηση με τον πελάτη και μελέτη του χώρου για τον οποίο προορίζονται.  

Οι συγκολλήσεις γίνονται με τη μέθοδο Argon -Tig σε προστατευτική ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου υψηλής καθαρότητας.

Gallery

Search euroinox.gr