Μέλι

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΙΟΥ

Οι ανοξείδωτες δεξαμενές που προορίζονται για την παρασκευή μελιού απαιτούν θέρμανση στο εσωτερικό τους σε συνδυασμό με αργόστροφη κάθετη ανάδευση με πτερύγια. Η θέρμανση του προϊόντος επιτυγχάνεται μέσω μανδύα υψηλής απόδοσης ή σερπαντίνας, είτε με συνδυασμό και των δύο. Ο πυθμένας τους μπορεί να είναι είτε επίπεδος είτε κωνικός. Η χωρητικότητα και οι διαστάσεις τους επιλέγονται ύστερα από συνεννόηση με τον πελάτη.

Το υλικό κατασκευής αυτών των δεξαμενών είναι ανοξείδωτος χάλυβας τύπου AISI 304 με εσωτερικό φινίρισμα 2Β και εξωτερικό Fioretto, με πιστοποιητικά χημικής ανάλυσης του χαλυβουργείου.

Οι συγκολλήσεις γίνονται με τη μέθοδο Argon -Tig σε προστατευτική ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου υψηλής καθαρότητας.

Gallery

Search euroinox.gr