Συντήρησης Γάλακτος

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Οι δεξαμενές που προορίζονται για την αποθήκευση και συντήρηση γάλακτος περιλαμβάνουν μανδύες – τζάκετ υψηλής απόδοσης για την ψύξη του προϊόντος και μόνωση για τη διατήρηση της απαιτούμενης χαμηλής θερμοκρασίας στο εσωτερικό της δεξαμενής. Στον απαραίτητο εξοπλισμό τους περιλαμβάνουν ανάδευση για την ομογενοποίηση του γάλακτος, η οποία μπορεί να είναι είτε κάθετη είτε πλευρική αναλόγως με τη χωρητικότητα και τις διαστάσεις. Η οροφή σε αυτόν τον τύπο είναι κλειστή κωνική, ο πυθμένας επίπεδος με κλίση, εδράζονται είτε σε πόδια είτε σε βάση μεταλλική ενσωματωμένη και έχουν υψηλές προδιαγραφές υγιεινής στο εσωτερικό τους. Οι χωρητικότητες που κατασκευάζουμε είναι από 1,0 m3 έως και 150,0 m3 και οι διαστάσεις τους επιλέγονται ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου για τον οποίο προορίζονται.

Το υλικό κατασκευής αυτών των δεξαμενών είναι ανοξείδωτος χάλυβας τύπου AISI 304 με εσωτερικό φινίρισμα 2Β και εξωτερικό Ματ ή Satine με πιστοποιητικά χημικής ανάλυσης του χαλυβουργείου.

Οι συγκολλήσεις γίνονται με τη μέθοδο Argon -Tig σε προστατευτική ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου υψηλής καθαρότητας. 

 

Gallery

Search euroinox.gr