Ψυκτικά Στοιχεία

ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε δοχεία – δεξαμενές που δεν υπάρχει μέσο ελέγχου θερμοκρασίας μια οικονομική και αποδοτική λύση είναι τα εμβαπτιζόμενα ψυκτικά στοιχεία. Μπορούν να τοποθετηθούν μόνιμα στο εσωτερικό της δεξαμενής ή να είναι αφαιρούμενα σε μικρότερα δοχεία. Κατασκευάζονται σε διάφορες διαστάσεις από μοναδικό στον Ελλαδικό χώρο μηχάνημα Spot Welding για την αποφυγή διαρροής ψυκτικού υγρού στο εσωτερικό των δεξαμενών. 

Υλικό κατασκευής των ψυκτικών είναι AISI 304.

Gallery

Search euroinox.gr