Δίκτυα Σωληνώσεων

ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή ανοξείδωτων δικτύων σωληνώσεων μεταφοράς υγρών προϊόντων ( ελαιόλαδο, ξύδι, ορυκτέλαια κλπ ). Συνδέονται οι δεξαμενές μεταξύ τους και με αντλίες για την ευκολότερη διακίνηση του προϊόντος. Ο χειρισμός τους μπορεί να γίνει και μέσω αυτοματοποιημένου πίνακα. 

Το υλικό κατασκευής τους επιλέγεται ανάμεσα σε AISI 304 και AISI 316 αναλόγως με το προϊόν που διακινείται. 

Για την αδρανοποίηση του προϊόντος ώστε να μην οξειδώνεται κατασκευάζουμε ανοξείδωτα δίκτυα διοχέτευσης αζώτου στις δεξαμενές από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 

Οι συγκολλήσεις γίνονται με τη μέθοδο Argon – Tig σε προστατευτική ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου υψηλής καθαρότητας. 

Gallery

Search euroinox.gr