Παρασκευής & Επεξεργασίας Γαλακτοκομικών

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ( ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ )

Οι ανοξείδωτες δεξαμενές παρασκευής – επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων πρέπει να έχουν μανδύες ψύξης – θέρμανσης υψηλής απόδοσης και μόνωση εξωτερικά έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου θερμοκρασίας στο εσωτερικό τους. Απαιτούν ανάδευση για την ομογενοποίηση του προϊόντος η οποία είναι κάθετη από την οροφή τύπου άγκυρας με ξύστρες ( Teflon ). Οι χωρητικότητες αυτού του τύπου δεξαμενών κυμαίνονται μεταξύ 1,0 m3 και 20,0 m3 και οι διαστάσεις τους επιλέγονται ύστερα από προσεκτική μελέτη του χώρου για τον οποίο προορίζονται.

Το υλικό κατασκευής τους είναι ανοξείδωτος χάλυβας τύπου AISI 304 με εσωτερικό φινίρισμα 2Β και εξωτερικό Ματ, με υψηλές προδιαγραφές υγιεινής εσωτερικά και με πιστοποιητικά χημικής ανάλυσης του χαλυβουργείου.

Για βιομηχανίες γαλακτοκομικών η Εταιρεία μας κατασκευάζει επιπλέον ανοξείδωτες δεξαμενές επεξεργασία άλμης καθώς και ανοξείδωτα ράφια ωρίμανσης τυριών. 

Οι συγκολλήσεις γίνονται με τη μέθοδο Argon -Tig σε προστατευτική ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου υψηλής καθαρότητας. 

 

Gallery

Search euroinox.gr