Ασηπτικές

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΥΜΟΥ ΑΣΗΠΤΙΚΕΣ

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι ανοξείδωτες ασηπτικές  ( Aseptic tanks ) δεξαμενές αζώτου που προορίζονται για την αποθήκευση και συντήρηση πούλπα φρούτων. Έχουν πομπέ οροφή και πυθμένα και εδράζονται σε πόδια. Οι χωρητικότητες τους μπορούν να φτάσουν και τα 100 m3 και οι διαστάσεις τους επιλέγονται ύστερα από συνεννόηση με τον πελάτη.  

Το υλικό κατασκευής τους είναι ανοξείδωτος χάλυβας τύπου AISI 304 με εσωτερικό φινίρισμα 2Β και εξωτερικό Mat ή Fioretto, με υψηλές προδιαγραφές υγιεινής εσωτερικά και με πιστοποιητικά χημικής ανάλυσης του χαλυβουργείου.

Οι συγκολλήσεις γίνονται με τη μέθοδο Argon -Tig σε προστατευτική ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου υψηλής καθαρότητας. 

Gallery

Search euroinox.gr