Νερό

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Οι ανοξείδωτες δεξαμενές αποθήκευσης νερού που κατασκευάζουμε κυμαίνονται από 1,0 m3 έως και 500,0 m3 . Ο πυθμένας τους είναι είτε κωνικός  και εδράζονται σε πόδια είτε επίπεδος κεκλιμένος με έδραση σε βάση επικλινή. Η οροφή τους είναι κλειστή κωνική. Οι διαστάσεις τους επιλέγονται μετά από συνεννόηση με τον πελάτη για την μέγιστη αξιοποίηση του χώρου για τον οποίο προορίζονται.

Το υλικό κατασκευής αυτών των δεξαμενών είναι ανοξείδωτος χάλυβας τύπου AISI 316 με εσωτερικό φινίρισμα 2Β, με πιστοποιητικά χημικής ανάλυσης του χαλυβουργείου. 

Οι συγκολλήσεις γίνονται με τη μέθοδο Argon -Tig σε προστατευτική ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου υψηλής καθαρότητας.

Gallery

Search euroinox.gr