Ανοξείδωτα Silo

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ SILO ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τα ανοξείδωτα SILO προορίζονται για την αποθήκευσης στερεών τροφίμων όπως ζάχαρη, αλεύρι, ζωοτροφές κλπ. Έχουν κλειστή κωνική οροφή, πυθμένα κωνικό με κλίση που στις περισσότερες περιπτώσεις φτάνει τις 60˚ και εδράζονται σε πόδια ανοξείδωτα. Οι χωρητικότητες των SILO κυμαίνονται μεταξύ 10,0 m3 και 100,0 m3 και οι διαστάσεις τους ποικίλουν.

Το υλικό κατασκευής τους είναι ανοξείδωτος χάλυβας τύπου AISI 304 με εσωτερικό φινίρισμα 2Β και εξωτερικό Mat, με πιστοποιητικά χημικής ανάλυσης του χαλυβουργείου.

Οι συγκολλήσεις γίνονται με τη μέθοδο Argon -Tig σε προστατευτική ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου υψηλής καθαρότητας. 

Gallery

Search euroinox.gr