Ποτοποιία

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις ανοξείδωτες δεξαμενές για την αποθήκευση αλκοολούχων ποτών και τις δεξαμενές που προορίζονται για την παρασκευή τους. Και οι δύο τύποι πυθμένα κωνικό και εδράζονται σε πόδια. Στην αποθήκευση εκτός από το βασικό εξοπλισμό τοποθετείται επιπλέον πλάκα αναφοράς ογκομέτρησης. Κατασκευάζονται σε χωρητικότητες από 1,0 m3 έως και 100,0 m3 και οι διαστάσεις τους ποικίλουν.

Για την παρασκευή αλκοολούχων πέραν του βασικού εξοπλισμού απαιτείται ανάδευση για την ομογενοποίηση του προϊόντος. Οι χωρητικότητες σε αυτόν τον τύπο δεξαμενής κυμαίνονται μεταξύ 1,0 m3 και 10,0 m3  και οι διαστάσεις τους επιλέγονται ύστερα από συνεννόηση με τον πελάτη. 

Το υλικό κατασκευής τους είναι ανοξείδωτος χάλυβας τύπου AISI 304 με εσωτερικό φινίρισμα 2Β και εξωτερικό Fioretto, με πιστοποιητικά χημικής ανάλυσης του χαλυβουργείου.

Οι συγκολλήσεις γίνονται με τη μέθοδο Argon -Tig σε προστατευτική ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου υψηλής καθαρότητας. 

Gallery

Search euroinox.gr