Κωνικές σε πόδια

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΣΕ ΠΟΔΙΑ

Οι ανοξείδωτες δεξαμενές αποθήκευσης λαδιού με κωνικό πυθμένα εδράζονται σε πόδια και έχουν κλειστή κωνική οροφή. Προσφέρουν ασύγκριτη ευκολία στην ολική εκκένωση του προϊόντος καθώς και στον καθαρισμό τους εσωτερικά λόγω του κώνου στον πυθμένα. Κατασκευάζονται σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις και οι χωρητικότητες κυμαίνονται μεταξύ 1,0 mκαι 60 m.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου θερμοκρασίας του ελαιολάδου με τοποθέτηση μανδύα ψύξης – θέρμανσης. 

Το υλικό κατασκευής αυτών των δεξαμενών είναι ανοξείδωτος χάλυβας τύπου AISI 304 με εσωτερικό φινίρισμα 2Β και εξωτερικό Fioretto, με πιστοποιητικά χημικής ανάλυσης του χαλυβουργείου και βεβαιώσεις καταλληλότητας επεξεργασίας ελαιόλαδου.

Οι συγκολλήσεις γίνονται με τη μέθοδο Argon -Tig σε προστατευτική ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου υψηλής καθαρότητας.

Gallery

Search euroinox.gr